Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies oraz pozostałych technologii śledzenia działań użytkownika na stronie w ramach serwisu  https://www.businessUP.pl. 

Administratorem danych odpowiedzialnym za umieszczenie na urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookies jest spółka Marketing Valley Sp. z o.o , Stoczki – Porąbki 11 T, 95-081 Stoczki – Porąbki, NIP: , REGON: 

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: kontakt@businessup.pl

Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się do jej ochrony. Celem niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie Cię, jakie dane osobowe możemy gromadzić i jak mogą być wykorzystywane. Niniejsze oświadczenie dotyczy wyłącznie tej Witryny.

DEFINICJE 

Administrator – osoba, przetwarzająca dane osobowe Użytkownika witryny. Administratorem danych odpowiedzialnym za umieszczenie na urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookies jest spółka Marketing Valley Sp. z o.o , Stoczki – Porąbki 11T, 95-081 Stoczki – Porąbki, NIP: , REGON

Cookies – niewielkie pliki danych przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. tablecie, komputerze, smartfonie) 

Produkt cyfrowy  – na przykład e-book, webinar, podcast, kurs, szkolenie online, artykuł w postaci elektronicznej, nagranie video

Serwis / Witryna  – strona internetowa dostępna pod adresem  https://www.businessup.pl

Użytkownik – każdy podmiot, korzystający z serwisu  https://www.businessup.pl

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH? 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu podjęcia działań na Twoje żądanie (np. odpowiedź na zapytanie lub żądanie), w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi, w tym obsługi ewentualnych reklamacji, skarg, czy dochodzenia należności wynikających z zawartych umów.
Przetwarzanie niektórych Twoich danych osobowych jest także konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom, np. wynikających z:
1) Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości,
2) Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług,
3) Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W sytuacji konieczności przetwarzania Twoich danych   w innym celu, niż je zebraliśmy, poinformujemy Ciebie o tym i poprosimy o zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana. 

JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY ? 

 • Informacje, które dobrowolnie przesyłasz na stronę internetową: Możemy zbierać od Ciebie dane osobowe, takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail. Na przykład możesz dobrowolnie przesłać informacje do Witryny, zostawiając komentarz, subskrybując biuletyn lub przesyłając formularz kontaktowy. Ponadto możemy poprosić Cię o utworzenie profilu użytkownika, który umożliwiłby utworzenie nazwy użytkownika i hasła. Będziemy przechowywać nazwę użytkownika, ale Twoje hasło nie będzie widoczne w naszych rejestrach.

 • Informacje, które zbieramy od innych osób: Możemy otrzymywać informacje o Tobie z innych źródeł. Na przykład, jeśli korzystasz z oprogramowania stron trzecich za pośrednictwem witryny, mogą one przekazywać nam informacje. 

 • Informacje zbierane automatycznie: Automatycznie zbieramy pewne informacje o Tobie i urządzeniu, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do Witryny. Na przykład, gdy korzystasz z Witryny, będziemy rejestrować Twój adres IP, typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki, stronę odsyłającą, przeglądane strony oraz daty / godziny uzyskania dostępu do Witryny. Możemy również zbierać informacje o działaniach podejmowanych podczas korzystania z Witryny, takich jak kliknięty link. 

 • Pliki cookie: Możemy rejestrować informacje za pomocą plików cookie, które są małymi plikami danych przechowywanymi w przeglądarce przez Witrynę. Możemy używać zarówno sesyjnych plików cookie, które wygasają po zamknięciu przeglądarki, jak i trwałych plików cookie, które pozostają w przeglądarce do momentu ich usunięcia. 

W JAKI SPOSÓB TWOJE DANE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE? 

Możemy wykorzystywać zebrane informacje w następujący sposób: 

 • Do obsługi i utrzymania Witryny;

 • Aby utworzyć konto, zidentyfikować Cię jako użytkownika Witryny i dostosować Witrynę do swojego konta;

 • Aby wysyłać Ci informacje promocyjne, takie jak biuletyny. Każda promocja e-mailowa będzie zawierać informacje o tym, jak zrezygnować z przyszłych wysyłek;

 • Aby wysyłać Ci wiadomości administracyjne, takie jak administracyjne wiadomości e-mail, wiadomości e-mail z potwierdzeniem, powiadomienia techniczne, aktualizacje zasad lub alerty bezpieczeństwa;

 • Aby odpowiedzieć na Twoje komentarze lub zapytania;

 • Aby zapewnić Ci wsparcie użytkownika;

 • Aby śledzić i mierzyć reklamy w Witrynie;

 • Aby przetwarzać płatności za zakupy dokonywane za pośrednictwem Witryny;

 • Aby chronić, badać i powstrzymywać przed nieautoryzowaną lub nielegalną działalnością.

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE

Możemy udostępniać Twoje dane stronom trzecim, gdy  upoważnisz nas do udostępniania Twoich informacji. Ponadto Witryna może korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu obsługi różnych aspektów Witryny. Wykorzystanie danych osobowych przez każdego zewnętrznego dostawcę usług jest podyktowane ich odpowiednimi politykami prywatności. Po kliknięciu linków na naszej stronie internetowej mogą one skierować Cię z dala od naszej witryny. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stosowane w innych witrynach i zachęcamy do zapoznania się z ich oświadczeniami o ochronie prywatności. 

Witryna korzysta obecnie z następujących zewnętrznych dostawców usług: 

 • Google Analytics – ta usługa śledzi korzystanie z Witryny i dostarcza informacji, takich jak odsyłające strony internetowe i działania użytkownika w Witrynie. Google Analytics może przechwytywać Twój adres IP, ale żadne inne dane osobowe nie są przechwytywane przez Google Analytics. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Google Analytics, odwiedź tę stronę.

 • Facebook Pixel – ta usługa służy do śledzenia Twoich działań na tej stronie w celu retargetingu promocyjnego za pośrednictwem reklam na Facebooku i Instagramie. Możesz zrezygnować z reklam behawioralnych za pomocą piksela Facebooka tutaj.

 • Pinterest Tag – ta usługa służy do śledzenia Twoich działań na tej stronie w celu retargetingu promocyjnego za pośrednictwem reklam na Pintereście. Możesz zrezygnować z reklam behawioralnych za pomocą tagu Pinteresta tutaj.

 • Dysk Google – ta usługa może gromadzić imię i nazwisko, adres e-mail, lokalizację (miasto i województwo) oraz adres IP podczas wypełniania dowolnego formularza Google, Dokumentu Google lub Arkusza Google na tej stronie. Sposób, w jaki Google wykorzystuje Twoje dane osobowe, podlega Polityce prywatności Google.

 • home.pl – w celu świadczenia usług hostingowych dla systemu IT. Politykę prywatności usługodawcy  znajdziesz tutaj.

Lista ta może być od czasu do czasu zmieniana według wyłącznego uznania Witryny. 

Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo, nie będziemy sprzedawać, rozpowszechniać ani ujawniać adresów    e-mail ani innych danych osobowych bez Twojej zgody; możemy jednak ujawniać lub przekazywać dane osobowe zebrane za pośrednictwem Witryny stronom trzecim, które nabywają całość lub część naszej działalności, co może być wynikiem fuzji, konsolidacji lub zakupu całości lub części naszych aktywów lub w związku z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub reorganizacyjnym wszczętym przez nas lub przeciwko nam. 

ANONIMOWE DANE 

Od czasu do czasu możemy wykorzystywać anonimowe dane, które nie identyfikują Cię samodzielnie lub w połączeniu z danymi innych stron. Tego typu anonimowe dane mogą być przekazywane innym stronom w celach marketingowych, reklamowych lub innych. Przykłady tych anonimowych danych mogą obejmować analizy lub informacje zebrane z plików cookie.

INFORMACJE WIDOCZNE PUBLICZNIE

Jeśli utworzysz profil użytkownika w Witrynie lub zostawisz komentarz, niektóre informacje mogą być publicznie widoczne.

PLIKI COOKIES

Witryna wykorzystuje pliki cookie do przechowywania preferencji odwiedzających, rejestrowania specyficznych dla użytkownika informacji o tym, do jakich stron użytkownicy uzyskują dostęp lub które odwiedzają. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane przez usługi stron trzecich, takie jak Google Analytics, jak opisano w niniejszym dokumencie.

Użytkownicy mogą w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie przez Witrynę, korzystając z odpowiedniego ustawienia przeglądarki internetowej, a tym samym mogą trwale odmówić ustawienia plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli jednak użytkownicy wyłączą ustawienia plików cookie w przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej Witryny mogą być w pełni użyteczne.

REKLAMA

 • Wyświetlanie reklam: Możemy korzystać z zewnętrznych firm reklamowych do wyświetlania treści i reklam podczas odwiedzania Witryny, które mogą wykorzystywać pliki cookie. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i zrozumieć swoje wybory dotyczące wyrażenia zgody lub rezygnacji z gromadzenia danych, odwiedź stronę http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. 

 • Retargeting: Od czasu do czasu Witryna może angażować się w działania remarketingowe z firmami zewnętrznymi, takimi jak Google, Facebook, Instagram lub Pinterest, w celu reklamowania Witryny. Firmy te używają plików cookie do wyświetlania reklam opartych na czyichś wcześniejszych wizytach w Witrynie.

  Facebook: Rezygnacja z remarketingu na Facebooku tutaj

  Instagram: Rezygnacja z remarketingu na Instagramie tutaj

  Google: Rezygnacja z remarketingu Google tutaj

  Pinterest: Rezygnacja z remarketingu na Pintereście tutaj

 • Piksele śledzące treści sponsorowane: Ta strona internetowa może angażować się w sponsorowane kampanie z różnymi sieciami influencerów, markami i agencjami. Wszystkie treści sponsorowane są należycie ujawniane. Od czasu do czasu te sponsorowane kampanie wykorzystują piksele śledzące (zwane również sygnałami nawigacyjnymi), które mogą zawierać pliki cookie do zbierania danych dotyczących użytkowania i odbiorców. Informacje te są zbierane przez firmę sponsorującą w celu śledzenia wyników kampanii. Żadne dane osobowe zebrane przez Witrynę nie są wykorzystywane w połączeniu z tymi pikselami śledzącymi. 

 • Uczestnictwo w programie partnerskim: Witryna może angażować się w marketing afiliacyjny, który odbywa się poprzez osadzanie linków śledzących w Witrynie. Jeśli klikniesz link do partnerstwa partnerskiego, plik cookie zostanie umieszczony w przeglądarce, aby śledzić sprzedaż w celu uzyskania prowizji.  

 • Newsletter: Na Stronie internetowej możesz zapisać się do naszego newslettera, który może być wykorzystywany do celów reklamowych. Wszystkie wysyłane biuletyny mogą zawierać piksele śledzące. Piksel jest osadzony w wiadomościach e-mail i umożliwia analizę sukcesu kampanii marketingowych online. Ze względu na te piksele śledzące możemy zobaczyć, czy i kiedy otworzysz wiadomość e-mail oraz które linki w wiadomości e-mail klikniesz. Pozwala to również Witrynie na dostosowanie treści przyszłych biuletynów do zainteresowań użytkownika. Takie zachowanie nie zostanie przekazane osobom trzecim.

PRAWA ZWIĄZANE Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI

 • Prawo do informacji – w zakresie przetwarzanych Twoich danych osobowych tzw. „obowiązek informacyjny” (zgodnie z art. 12 i 13 RODO),

 • Rezygnacja – Możesz zrezygnować z przyszłych wiadomości e-mail, klikając linki do rezygnacji z subskrypcji w naszych wiadomościach e-mail. 

 • Dostęp – Możesz uzyskać dostęp do danych osobowych, które posiadamy na Twój  temat, przesyłając wniosek na adres :  kontakt@businessup.pl (zgodnie z art. 15 RODO) z dopiskiem RODO, 

 • Wniesienia żądania sprostowania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), tj. poprawienia danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych,

 • Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO)

 • Prawo do wniesienia żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego Administratora (zgodnie z art. 20 RODO)

 • Zmiana – Możesz skontaktować się z nami pod kontakt@businessup.pl, aby zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe,

 • Prawo do bycia zapomnianym  – w pewnych sytuacjach możesz poprosić o usunięcie lub zapomnienie Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) . Z prawa możesz skorzystać np. w sytuacji gdy Administrator przetwarza Twoje dane niezgodnie z prawem lub gdy złożysz sprzeciw przeciw przetwarzaniu Twoich danych w celach marketingowych. 

Należy pamiętać, że możemy być zmuszeni do zachowania pewnych informacji do celów prowadzenia dokumentacji lub do zakończenia transakcji lub gdy jest to wymagane przez prawo.

Powyższe prawa możesz wykonać poprzez złożenie nam (Administratorowi danych) stosownego oświadczenia:

a) drogą e-mailową pod adresem: kontakt@businessup.pl

lub

b) pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem:

Stoczki – Porąbki 11T, 95-081 Stoczki – Porąbki, gmina Dłutów 

dopisek: DANE OSOBOWE

Ponadto przysługuje Tobie  prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

WRAŻLIWE DANE OSOBOWE 

W żadnym momencie nie należy przesyłać wrażliwych danych osobowych do Witryny. Obejmuje to numer PESEL, informacje dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądy polityczne, przekonania religijne, informacje zdrowotne, przeszłość kryminalną lub członkostwo w związkach zawodowych. Jeśli zdecydujesz się przesłać nam takie informacje, będą  podlegać niniejszej Polityce prywatności.

INFORMACJE KONTAKTOWE 

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt : kontakt@businessup.pl. 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, dlatego prosimy o częste jej przeglądanie. Zmiany i wyjaśnienia wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce, powiadomimy Cię tutaj, że została ona zaktualizowana, abyś wiedział, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, wykorzystujemy i / lub ujawniamy je.

Ostatnia aktualizacja: LUTY 2022 r.